Внедряване на Fortigate 300D + Fortianalyzer 200D в организация с основен офис с 4 сегмента на вътрешната мрежата = 4 VLAN. VPN свързаност между главният офис и 30 отдалечени офис локации, които са снабдени с рутери Cisco за поддържане на VPN тунела. 

От средата на месец март 2020 година за всички организации е наличен безплатен лиценз за Office 365 E1 за период от 6 месеца, включващ използването на Microsoft Teams. Майкрософт прави тази стъпка, поради повишената нужда работещите хора да преминат към така наречения „Хоум офис“, в отговор на разпространяващата се епидемия от новия COVID-19 (корона вирус).