Съхранение и обработка на данни

Намерете решения на проблеми, като – необходимост от по-големи хранилища поради нарастващ обем данни, постоянно нарастваща нужда от изчислителна мощ, бързо и точно възстановяване на информацията при нужда

Решенията които можем да предложим:

  • надеждно и трайно съхранение на данните
  • бързо и точно възстановяване на информацията при нужда
  • системи и услуги за съхранение за различни типове клиенти – от индивидуалния потребител през малките и средни организации до големите корпорации
  • системи и софтуери от ново поколение, които драстично намаляват използваното пространство
  • сървъри, мащабирани специално за нуждите на конкретното решение и конкретния клиент

Ползите за Вас:

  • огромна изчислителна мощ на минимална цена
  • осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса
  • надеждни и сигурни системи за съхранение на данните
  • ежедневно осигуряване на резервни копия