Извлечете максимума от Office с Office 365

Смесвайте и съпоставяйте планове, за да се уверите, че вашите служители имат достъп до правилните за работата им инструменти, и активирайте лесно функции за защита, без да засягате продуктивността на потребителите.
Инсталирайте Office на до 5 компютъра PC или Mac, 5 мобилни устройства и 5 таблета, като предоставите на потребителите достатъчно свобода да използват Office на всичките си устройства.
Получете най-добрите в класа си приложения и услуги за продуктивност на своя PC, Mac или предпочитан браузър. Получавайте достъп до файловете си навсякъде на своето мобилно устройство или таблет.
Тъй като имейлът, конферентните разговори, онлайн съхранението, центърът за работа в екип и приложенията на Office работят помежду си без никакви проблеми, можете да увеличите продуктивността си, да работите ефективно и да развиете бизнеса си с увереност.
Със синхронизирането на OneDrive на различни устройства вашите файлове се съхраняват в облака. Ако случайно оставите устройството си у дома, можете да вземете произволно устройство, да влезете безопасно и незабавно да се върнете там, докъдето сте стигнали.
Получете достъп до вашите имейли, календар и контакти с Exchange Online и Outlook. Работете заедно дистанционно по документи и провеждайте онлайн събрания с Microsoft Teams.
Проследявайте взаимодействията с клиентите и подхранвайте отношенията с помощта на Outlook Customer Manager. Преглеждайте подробните данни и хронологията за клиентите и проследявайте текущите сделки и чакащите задачи, без да напускате Outlook.
Създавайте, използвайте и споделяйте автоматизирани работни потоци, за да намалите времето за обработка на заявки – от отпуски и планове за пътувания до споделяне на документи и възможности за продажби.
С най-добрите в класа услуги, предназначени за малки фирми, получавате защита от корпоративен клас без необходимост от ИТ отдел с размерите на цяло предприятие.
Вие контролирате как служителите да използват данни на различните си устройства. Ограничете копирането или записването на фирмена информация в неупълномощени приложения и местоположения.
Контролирайте кой и кога има достъп до вашата бизнес информация с помощта на групи за защита и персонализируеми разрешения в различните услуги на Microsoft.